17 april 2018 19.00 uur

AED cursus

Op dinsdagavond 17 april organiseert Bewonersvereniging Klapwijk in samenwerking met ST-RLT Nederland een cursus reanimatie en het bedienen van een AED.

De cursus AED wordt gegeven in het wijkgebouw aan de Gantellaan. De tijden zijn van 19:00 tot 22:30 uur. De cursuskosten zijn voor niet-leden € 25,00  en voor leden € 20,00. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt deze cursus.

U kunt zich opgeven via dit aanmeldingsformulier .

Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis of op straat. Snelle hulp van buurtgenoten redt levens. Wanneer er direct gestart wordt met hartmassage en beademing geeft u het slachtoffer een kans op overleving. Hopelijk is het niet nodig, maar het is wel fijn als een groot aantal wijkbewoners de handelingen beheert en met een AED om kan gaan. Daarom wil de Bewonersvereniging Klapwijk alle bewoners van Klapwijk de mogelijkheid bieden deze kennis op te doen. Er is al een AED in de wijk aanwezig, bij het appartementencomplex aan het Vrouwenrecht.

De cursus AED wordt gegeven in het wijkgebouw aan de Gantellaan. De tijden zijn van 19:00 tot 22:30 uur. De cursuskosten zijn voor niet-leden € 25,00  en voor leden € 20,00. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt deze cursus.

Na de cursus kunt u zich (niet verplicht) opgeven als burgerhulpverlener bij Hart Veilig Wonen.

Voor degene die al eerder een training hebben gevolgd via de Bewonersvereniging Klapwijk (of andere organisatie)  is er 13 november de mogelijkheid om te herhalen. Deze herhaling is ook aan het wijkcentrum aan de Gantellaan, aanvang 19.30 uur.

Namens het bestuur van harte aanbevolen.

Marielle Strampraad


Terug