2017 feb

ALV 18 april 2017

Rubriek: Verenigingszaken

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 18 april 2017

Hierbij worden alle leden van de Bewonersvereniging Klapwijk uitgenodigd voor de ALV op dinsdagavond 18 april vanaf 20.00 uur. De ALV vindt plaats in Wijkcentrum Tolhek, Gantellaan 1 te Pijnacker.

Naast de financiën en een overzicht van wat er in onze wijk speelt, staan twee lezingen op het programma:

“Natuur en veranderingen in Klapwijk” door de heer Barendse en

“Energiesbesparing door huishoudens” door de heer Does

Zet deze datum vast in uw agenda!


2016 dec

Koffie ochtenden in de Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. De kerkgemeenschap wil haar naam eer aan doen en een plaats zijn voor gelovigen , maar daarnaast ook een plek van ontmoeting voor iedereen gelovig of niet. Het is het enige gemeenschapsgebouw dat in Klapwijk staat en is eenvoudig te bereiken via de Klapwijkseweg.

De kerk is erg praktisch ingedeeld, los van de gebedsruimte zijn er diverse zalen en een ruime hal met bar. Voor wijkbijeenkomsten wordt er vaak gebruik van gemaakt.

Ons wijkproject Klapwijk voor elkaar krijgt er zo een dimensie bij.

Klapwijkers worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten tijdens de koffieochtenden op de volgende dinsdagochtenden, eens in de 14 dagen.

10 januari   24 januari   7 februari     21 februari

7 maart       21 maart

4 april         18 april

2 mei           16 mei          30 mei         13 juni              27 juni

Vrij entree, vanaf 10.00 uur.

 


2016 dec

De Klaproostunnel

Rubriek: Woonomgeving

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan aan alle Klapwijkers op met ideeën te komen voor een nieuwe aankleding van de Klaproostunnel. De bewonersvereniging heeft hier in totaal 17 reacties op gekregen, waarvan 2 uit de wijk Koningshof.

Het waren stuk voor stuk heel bruikbare en goed doordachte suggesties waar we erg blij mee zijn.

De werkgroep wil graag in januari 2017 in contact komen met allen die hebben gereageerd. Het is de bedoeling verder te praten over een aantal mogelijkheden die binnen het bestaande budget passen. Vervolgens krijgen bewoners een kans hieruit te kiezen en tenslotte willen we samen met de gemeente tot realisatie overgaan.

Volgens plan zou de tunnel in mei 2017 onderhanden genomen kunnen worden.

Alle 17 betrokkenen krijgen een uitnodiging van de gemeente voor een nader gesprek halverwege de komende maand.

We houden u via de nieuwsbrief uiteraard op de hoogte .


2016 dec

2020 Klapwijk op de schop

Rubriek: Woonomgeving

Over 3 jaar gaat het gebeuren. De grote renovatie van Klapwijk. De riolering wordt vervangen,  straten zullen worden opgehoogd en ga zo maar door.

Dit noodzakelijke onderhoudsgebeuren gaat overlast veroorzaken. De wijken Koningshof en Pijnacker-Noord zijn ons voorgegaan. Wat het

betekent kunnen we daar zien. Gelukkig is er inmiddels ook veel ervaring opgedaan. Het zal bij ons in Klapwijk dus voorspoediger gaan verlopen. Natuurlijk gebeurt ook niet alles in een jaar.

De gemeente maar ook de bewonersvereniging vinden het belangrijk, dat bewoners bij dit proces en ook de aanpak mee kunnen denken om tot creatieve oplossingen te komen. Als u overigens van plan bent de komende jaren uw eigen tuin te gaan herinrichten is het nuttig met bovenstaande alvast rekening te houden.

Wat is nu belangrijk in onze wijk bij renovatie? Allereerst is de wijk in haar pioniersfase niet voorbelast. Er zijn dus geen dikke lagen zand neergelegd, zoals nu bij de Laan van Klapwijk.

Door de veenondergrond van wisselende dikte hebben we te maken met verzakkingen en in sommige delen van de wijk sterke verzakkingen. Hier en daar zijn er al noodvoorzieningen getroffen. Door alleen maar op te hogen worden de problemen niet duurzaam opgelost.

Klimaatveranderingen vragen eveneens een andere benadering. Perioden met droogte en zware regenval kunnen elkaar afwisselen. Het regenwaterriool zal mogelijk de piekbelasting niet aankunnen. Wellicht is de oplossing een vergroting van tijdelijke bergplaatsen van neerslagwater.

Andere kleinschalige aanpassingen zouden ook een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld door het  plaatsen van slimme regentonnen, minder verstening, platte daken voorzien van begroeiing etc. Allemaal nog suggesties.

Het lijkt nuttig ook eens te kijken naar ander gemeenten in vergelijkbare veenkleigebieden . Hoe hebben zij de problemen opgelost? Uiteraard worden ook het hoogheemraadschap en andere belangrijke partijen erbij betrokken.

Medio maart 2017 komt de gemeente met een Plan van aanpak klimaatbestendig, integrale herinrichting Klapwijk. Tot die tijd kunnen bewoners hieraan een bijdrage leveren.

Heeft u goede ideeën of wilt u met ons meedenken dan is daarvoor de mogelijkheid. Misschien beschikt u zelfs over kennis, waar we ons voordeel mee kunnen doen. Het is immers onze leefomgeving.

Oproep aan Klapwijkers!!!

Geef uw ideeën of betrokkenheid via de mail door aan onze secretaris.

secretaris@bvklapwijk.nl.

J. Arends voorzitter bewonersvereniging Klapwijk.

 


2016 dec

Meldpunt leefomgeving

Rubriek: Woonomgeving

Tijdens de diverse bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Avalex blijkt een terugkerend onderwerp, irritatie veroorzaakt door afval dat op een onjuiste manier wordt aangeboden. Beter gezegd; niet in de daarvoor bestemde container gedeponeerd of bij de afvalcontainers dumpen i.p.v. op laten halen of brengen naar het “Grof Vuil”.

 

Wanneer u een dergelijke situatie tegenkomt is er het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente Pijnacker-Nootdorp  https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/meldpunt-leefomgeving.htm , waar een melding gemaakt kan worden. Volgens de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bevestigt door Avalex worden dergelijke meldingen binnen 24 uur opgelost. Laten we de proef op de som nemen. Meldt u dergelijke situaties op het meldpunt, maar laat het ook uw bestuur van de bewonersvereniging Klapwijk weten, als de toezeggingen niet nagekomen worden?

 


2016 dec

Verslag training reanimatie/AED

Per dag zijn er ongeveer 43 personen in Nederland welke door een hartstilstand worden getroffen. Als men binnen 6 minuten reanimeert en indien mogelijk met een AED defibrilleert is de kans op overleven 50 tot 70%. Iedere minuut vertraging verlaagt de overlevingskans met 10%. De gemiddelde responstijd van ambulances is 8 tot 10 minuten. Burgerhulpverleners zijn dus essentieel bij het hulp bieden in de eigen wijk. Vanaf 18 jaar en ouder kan men zich aanmelden bij het oproepsysteem Hart Veilig Wonen.

Naar aanleiding van de plaatsing van het AED bij het appartement aan het Vrouwenrecht is er in samenwerking met stichting RLT-Nederland 1 december een avond georganiseerd om te leren reanimeren en een AED te gebruiken. Uiteindelijk waren er 9 bewoners uit de wijk die oude kennis hebben opgehaald e/o vernieuwd. Voor enkelen was het een kennismaking met reanimatie.

Onder de enthousiaste begeleiding van Wouter Verbeek kregen de deelnemers informatie en was er uitgebreid de gelegenheid om de opgedane kennis te oefenen op een pop door o.a. rollenspel en de diverse AED apparaten uit te proberen.

In 2017 organiseert de Bewonersvereniging Klapwijk wederom een avond om de kennis op te doen e/o te verfrissen. Hierover volgt meer informatie zodra de datum en locatie bekend is.

Daarnaast wil ik u nog attenderen op onderstaande apps  voor informatie, kennis en aanmelden als burgerhulpverlener:

AED Alert, Hart Veilig Wonen

http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/burgerhulp

Reanimatie hartstichting

 

Marielle Strampraad